Articles by hello-marzenie

Jesteś Cudem Miłości

Jesteś Cudem do odkrycia  On okryje   Ciebie swoimi piórami  … Miłość  https://www.youtube.com/watch?v=V7FEfSvNAk8 Hymn o miłości 1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów1, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 2 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą]…

Read More

Życie z chrzanem

 Okruszku dla Ciebie ……………..kropla w wielkiej miłości fot.M. Heliak ,Irlandia 2017 r.  PSALM 8 Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka 1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy. 2 O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 3 Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i…

Read More

Zdarty całun by światło było gościem

Ile komuś dasz to tyle do ciebie wróci Praca nad twoim „Ja ” -fot. Maciej Heliak, Irlandia 2017 r. Zmiana myślenie z „muszę” na „mogę” Twoje myśli ……. To jak myślisz …………..jest ważne , czy twoje myśli dają życie ? Twoje gardło , twoje usta jakie są ? Co mówisz …

Read More

Kim jest ta , co się wyłania z pustyni

Pustynia  słów burza uczuć i myśli ucisz się i usłysz i zobacz…………………………………………… Jedna wąska ścieżka …….idę …… Effatha, to znaczy: Otwórz się! – Mk 7,31-37 fot. M.  Heliak, Irlandia 2017 Pnp 1 Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrę mą z moim balsamem; spożywam plaster z miodem moim; piję…

Read More

Obecność w miłości

Fot. Błękit Twoich oczu …. Meksyk 2015 Otwarcie bycie zatrzymanie Twoja obecność gdy mówisz oto jestem jak ta mrówka kruchy połamany wywichnięty  cały ale oto jestem działaj w moim sercu przyjdź ………………………………………………….. Zrobić miejsce………………… zaufać że przyjdzie, może nie teraz albo już jest. Zobacz , skosztuj , ufaj ……kochaj ,…

Read More