Jak pole zbóż

 Jesteś jak pole wśród burz

Jeśli jesteś sama/ sam ……………………., to budzi się lęk oooo …o tak wiele , a potrzeba jednego

i

już nie ma ciszy w Tobie .

……..Lecz

jeśli Bóg jest z nim,

stanie się jak ogród,

w którym znajduje się źródło dające możność ży­cia (Iz 58, 11).

fot.M. Heliak , Pałac Królewski , Kambodża  2016

(Pnp 5, 7)

Łono twe, czasza okrągła:
niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego!
Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna
okolony wiankiem lilii.
4 Piersi twe jak dwoje koźląt,
bliźniąt gazeli.
5 Szyja twa jak wieża ze słoniowej kości.
( . . . . . . . . . . . )
Oczy twe jak sadzawki w Cheszbonie,
u bramy Bat-Rabbim.
Nos twój jak baszta Libanu,
spoglądająca ku Damaszkowi.
6 Głowa twa [wznosi się] nad tobą jak Karmel,
włosy głowy twej jak królewska purpura,
splecione w warkocze.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*