Miłość się nie chwieje

W czym pokładasz nadzieję ?

Często zastanawiasz się

o tym i o tym ….

i ……

myśli jak fale na wzburzonym morzu zalewają Ciebie

a ty wiesz ……..

czy ty wiesz ……..

gdzie one i w Kim są zakotwiczone

Jeśli wiesz

to

Miłość się nie chwieje 

a twoje myśli to tylko fale …….

ty w Nim się nie zachwiejesz 

jego charakter stateczny 

Ty kształtujesz w pokoju ,

w pokoju,bo Tobie zaufał.

Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze

bo Pan jest wiekuistą Skałą !

[Księga Izajasza 26, 3-4

fot.M. Heliak ,Ben Bulben to zanglizowana nazwy galickiej, brzmiącej Binn Ghulbain i oznaczającej w wolnym tłumaczeniu szczękokształtny szczyt. Irlandia 2017

W cieniu tej góry pisał W. B. Yeats

Pod tym tytułem W. B. Yeats napisał wiersz, którego ostatnie trzy wersy kazał umieścić na swoim nagrobku:

Tu, gdzie Ben Bulben łysy łeb obnażył,
Yeats leży w Drumcliff na cmentarzu.
Przy drodze wiekowy krzyż stoi,
Utarty napis marmuru nie zdobi;
Tylko na głazie wapiennym tej treści

 

Wyryto słowa, które sam kazał umieścić:
Tak samo chłodno spójrz
Na życie i na śmierć
Nie wstrzymuj konia, jedź!

fot.Maciej. Heliak , Irlandia 2017

Grobla Olbrzyma – Cud natury w Irlandii Północnej – bazaltowa formacja skalna – Grobla Olbrzyma (Giant’s Causeway).

Na której się oprzesz i możesz przy niej stanąć

Miłość się nie chwieje 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*