Pełna łaski

Być wypełniona łaską/ pięknem/ gracjądsc_0923

Jesteś cudem od pierwszego tchnienia

Pięknem

Raduj się i ciesz

Zachwycaj :))))) się dziś

„Lepiej jest teraz  w porę zadbać i przed sobą wysłać nieco dobra , niż liczyć na pomoc drugich. Jeżeli ty sam o sobie teraz nie dbasz, to kto zatroszczy się o ciebie w przyszłości . Teraz jest bardzo  cenny czas  „

Tomasz a Kempis , s.76

…………………………………………………………………………………………………..dsc_0236

„Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełni ciałem.

Po czym Pan Bóg z  żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny , mężczyzna powiedział:

„Ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mego ciała!”

Księga Rodzaju 2, 21-25

Leave a comment

Your email address will not be published.


*