Szczęśliwa łaskawość

Przychylna miłość ,

która uleczy, namaści wszystkie twoje rany, 

pozwoli wrócić Tobie do swojego serca

serca wypełnione miłością .

To czy znajdziesz swoje miejsce , swój dom w sercu zależy od Ciebie

czy zrobisz miejsce na miłość .

Na miłość uzdrawiającą, miłość przychylną

miłość łaskawą

która nie szuka swego,

która podnosi …………………………..jest Drogą ,Prawdą i Życiem

……………………………………………
Księga Izajasza
SŁUGA PAŃSKI I JEGO DZIEŁO 49

dsc_0171Fot. Pałac Królewski Kambodża ,2016

I rzekł mi: «Tyś Sługą moim, <Izraelu>2,
w tobie się rozsławię».
Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem,
na darmo i na nic zużyłem me siły.
Lecz moje prawo jest u Pana
i moja nagroda u Boga mego.
5b Wsławiłem się w oczach Pana,
Bóg mój stał się moją siłą.
5a teraz przemówił Pan,
który mnie ukształtował od urodzenia
na swego Sługę,
bym nawrócił do Niego Jakuba
i zgromadził Mu Izraela.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*