Ważna myśl – życie w prawdzie o sobie

Myśl – decyzja

Jak ją angażujesz i w co włączasz ?

Czy robisz wieczorem przed zaśnięciem przegląd swoich decyzji ?

Czy trud twój wydał owoc i jaki ?

Czy nie marnowałam dziś swojej energii?

Na co poświęciłeś swoją energię? w co ją włączyłeś ?

w jakie dzieło, czy może zmarnowałeś na coś co przeminęło i tylko parą było

Zapraszam dziś Ciebie do przeglądu dnia  wieczorem ,gdy dzień chyli się i zasypia abyś zobaczył, to  w co się angażowałeś , swą myślą i  siłą,   to co robiłeś w ciągu dnia i jakie decyzje podjąłeś.

 

Rozważ czy są z tego owoce ?dsc_0525 fot. M.Heliak,  Pracownia  rękodzieło , Wietnam 2016

On się nie męczy ani nie nuży,
Jego mądrość jest niezgłębiona.
On dodaje mocy zmęczonemu
i pomnaża siły omdlałego.
Chłopcy się męczą i nużą,
chwieją się słabnąc młodzieńcy;
lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły;
biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą.

Bóg dodaje mocy zmęczonemu. (Iz 40, 25-31)

Ty wybierz

drogę szczęścia,

to twoja decyzja.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*