Zdarty całun by światło było gościem

Ile komuś dasz to tyle do ciebie wróci

Praca nad twoim „Ja ” -fot. Maciej Heliak, Irlandia 2017 r.

Zmiana myślenie z „muszę” na „mogę”

Twoje myśli …….

To jak myślisz …………..jest ważne ,

czy twoje myśli dają życie ?

Twoje gardło , twoje usta jakie są ?

Co mówisz  i jak ……..?

Otwarte twe usta ………..mówią z Twojej obfitości

Czym obfitujesz ………..czy  obfitujesz słowem , które daje życie ?

Czy dajesz życie twym słowem sobie i innym  ?

Cisza i milczenie ……..

Milcz,   a  narodzi się dobro .

Posłuchaj………..

PSALM 5

Modlitwa poranna

Usłysz, Panie, moje słowa,
zwróć na mój jęk uwagę;
natęż słuch na głos mojej modlitwy,
mój Królu i Boże!
Albowiem Ciebie Błagam,
o Panie, usłysz mój głos od rana,
od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.

Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
złego nie przyjmujesz do siebie w gościnę.
Nieprawi nie stoją przed Tobą.
Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,
zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie.
Mężem krwawym i podstępnym
brzydzi się Pan.

Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim
przejęty Twoją bojaźnią.
O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości,
na przekór mym wrogom:
wyrównaj przede mną Twoją drogę! 
Bo w ustach ich nie ma szczerości,
ich serce knuje zasadzki,
ich gardło jest grobem otwartym,
a językiem mówią pochlebstwa.
Ukarz ich, Boże,
niech staną się ofiarą własnych knowań;
wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni,
buntują się przeciwko Tobie.

A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają,
niech się cieszą, niech się weselą na zawsze!
Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą,
ci , którzy imię Twe miłują.
Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu:
otoczysz go łaską jak tarczą.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*