Zródło jest we mnie

18.10.2016,wtorek

Zatrzymać się przy źródle 

Spotkanie  z  Jezusem

„Wszystko jest grą miłości” , bo  Bóg jest miłością .

Jezus mówił do samarytanki: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej.

„Prosiłabyś”. Prosiłabyś usilnie i co prędzej! – To znamienne, że Jezus podpowiada Samarytance, co ma czynić: ma prosić o „wodę żywą”, a jest nią Boska Miłość.

dsc_0720

fot. M.Heliak, Angkor Wat, Kambodża , „Przed świątynią u źródła”

w. Jan Chryzostom tak o tym mówi: Nic tak bardzo nie skłania umiłowanego do miłości, jak świadomość, iż miłujący gorąco jej pragnie .

 

ON i ja.

„Pukam do twoich drzwi. Prawda, że sądzisz, iż nie potrzebuję mych stworzeń? Jednak moja miłość Boża potrzebuje waszej miłości. Tak jest. W każdym czasie. Przypominasz sobie? ‘Pragnę’? Zawsze jestem spragniony. Gdybyś znała to pragnienie, gorętsze niż pragnienie ludzkie, starałabyś się ze wszystkich sił ugasić je we Mnie. Dlatego pukam do twoich drzwi.

Przypominasz sobie upały na Saharze? Pustynia płonie mniej niż Ja. Czy możesz zrozumieć, jak bardzo pragnę waszych myśli skierowanych ku Mnie, waszego pragnienia, aby być Mi przyjemnymi, waszej wdzięczności za moje biedne cierpienia, waszego współczucia we wszystkich zniewagach, zniesławieniach, nienawiściach, których przedmiotem byłem w noc i w poranek mej śmierci?

A te uderzenia, te cierpienia mego Ciała i mego Ducha, czy myślicie o nich czasem?

Czy możecie zmierzyć ową miłość, która sprawiła, że dałem się pojmać?

Czyż nie mogłem uciec w niewidzialność?… To moja miłość wyszła naprzeciw torturom.

Czy nie sądzisz, że zapłaciłem za prawo przynajmniej do waszej przyjaźni?

Pamiętasz, że łotr mówił: ‘Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego’.

Ja wam mówię: ‘Wspominajcie Mnie podczas waszego życia’.

Umieśćcie Mnie jak latarnię w pośrodku waszego umysłu, nie tylko taką, która oświeca, ale i tę, która rozgrzewa.

Gdzie mogłabyś się znaleźć, gdzie by Mnie nie było?

Kiedy Mnie szukasz, już tu jestem, a kiedy Mnie kochasz, miłuję Siebie w tobie.

Jestem twoim Źródłem. Ty odnoś wszystko do Mnie, w radości, w prostocie: tak niewielu o tym myśli!

A więc chcesz, bym zapukał do twych drzwi?…” (Tom 3, nr 193).

Rozmowy duchowe Stwórcy ze stworzeniem, t. 1-3, Michalineum 1992.

„Nie uchylaj się: skrzywdziłabyś Miłość”.

Rano czytaj stronę mego życia, słowo,  które jest i zamykaj go w swym sercu, a dzień będzie spokojnie jasny , pełny ufności .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Słowo,które buduje , które mówi;

jeśli pragniesz, to przyjdź i pij ze źródła wody żywej .

Buduje w jedności z samym sobą i z innym człowiekiem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

KSIĘGA NEHEMIASZA

2, 14-18

. 14 Gdy przeszedłem do Bramy Źródlanej i do Stawu Królewskiego, zwierzę, na którym jechałem, nie miało możności przejścia. 15 I szedłem nocą wąwozem w górę i badałem mur. Potem wszedłem znowu przez Bramę nad Doliną i powróciłem.
16 Lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzam zrobić; dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom – ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani innym urzędnikom.

17 Ale teraz rzekłem do nich: „Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy: Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Nuże! Odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem!”

18 I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną; również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzieli: „Dalej! Budujmy!” I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*