Zwykłe chwile jak Ariel

Chwila

jest

możesz ją odczuć

o

o

zauważyłaś/ zauważyłeś

oto jesteś

w tej chwili

tak zwyczajnej

tak codziennej

 zwykłość

hym…..

takie nic .

Nic ………… a takie piękne

Fot. Zatoka Meksykańska , Chwila wypełniana słońcem i lekkim powiewem .

Zwyczajne przychodzi w lekkim powiewie , w wietrzyku ,w blasku …….

Zwyczajne a piękne

STARY TESTAMENT
Księga Izajasza
Poemat proroczy o Arielu

29, 16- 19

16 O co za przewrotność! Czyż może być garncarz
na równi z gliną stawiany?
Czyż może mówić dzieło o swym twórcy:
«Nie uczynił mnie»,
i garnek rzec o tym, co go ulepił:
«Nie ma rozumu?»6

Czyż nie w krótkim już czasie
Liban zamieni się w ogród,
a ogród za bór zostanie uznany?
18 W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi,
a oczy niewidomych, wolne od mroku
i od ciemności, będą widzieć.
19 Pokorni wzmogą swą radość w Panu,
i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela,

Leave a comment

Your email address will not be published.


*