O mnie

Marzena Heliak

Jestem  wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej, adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych.

marzenia_heliak

Ukończone Uczelnie Wyższe:
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Gospodarka Przestrzenna
  • Studia Podyplomowe Uniwersytet Wrocławski, Kierunek: Psychologia i Pedagogika, Studia; Diagnoza, Poradnictwo, Praca Systemowa z Rodziną

Od 2007 r. do nurtu moich zainteresowań należy człowiek w ujęciu holistycznym.
Zarówno bardzo zajmuje mnie jego miejsce w przestrzeni zewnętrznej tej związanej z planowaniem przestrzennym ale głownie wewnętrznej psychologicznej.
W Pracowni Psychoedukacji i terapii ”PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu pod kierownictwem Marii Haracz – Dąbrowskiej rozpoczęłam swoją drogę edukacji psychologicznej i terapeutycznej w tym pracy ustawień systemowych.

Ukończyłam Szkołę Trenerów „Sieć” akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP.

Podyplomowe Studia  na Uniwersytecie Wrocławskim, Diagnoza,Poradnictwo i  Praca Systemowa z Rodziną.

Kurs dla Terapeutów Ustawień systemowych Pracy z Rodziną. Moimi nauczycielami byli Maria Senftleben-Gudrich (Niemcy) , Wilfried De Philipp (Niemcy).

Ukończyłam podyplomowy kurs Psychoterapii Pozytywnej dzięki  Wrocławskiemu Instytutowi Psychoterapii  (WIP),  akredytowany przez WORLD ASSOCIATION FOR POSITIVE PSYCHOTHERAPY (WAPP), która współpracuje z INTERNATIONAL ACADEMY OF POSITIVE AND TRANSCULTURAL PSYCHOTHERAPY (IAPP) oraz WIESBADEN ACADEMY OF PSYCHOTHERAPY (WIAP)

Jestem  Konsultantem Psychoterapii  Pozytywnej.

Od 2016 r. pod kierunkiem Moniki i Marcina Gajdów rozpoczęłam  swoją drogę w  Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Jestem terapeutą chrześcijańskim CHTI.

Podejście terapeutyczne uwzględnia integralne podejście w terapii. Pracuję  nie tylko w obszarze psychiki i ciała, lecz również w wymiarze duchowym, czerpiąc z bogatej tradycji chrześcijańskiej.

Obecnie zajmuję się terapią indywidualną  oraz rodzin w nurcie  Psychoterapii CHTI

Prowadzę autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet.

Spotkania tematyczne w Domu Edyty Stein:

http://www.edytastein.org.pl/pl/1-wydarzenia/338-rekolekcjezip_miloscia_uzdrowieni-3

Moje motto: „Życie  to odkrywanie piękna w sobie i w drugim człowieku”.