Miłość zaś Twoja jaka jest ?

10.10.2016 , poniedziałek                                    Miłość zaś Twoja jaka jest ?

dscn7690………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nie siedź pod dębami Mamre, to znaczy  dębami goryczy .
Zacienią Ci wiele, czy tego chcesz ?
Nie
o
to już
wiele.
Ufaj, bądź w szczerości do siebie samej.
Choć słaba i krucha jesteś istoto, powiedz słowo  …..miłuję i błogosławię
W swej kruchości zobacz choć najmniejszą cząstkę,
że jesteś,
że jesteś,
jesteś
oto jestem w prawdzie o sobie samej.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Co to dla Ciebie znaczy kochać ?  i czym jest miłość ?
Możesz znaleźć podpowiedź w Pieśni nad Pieśniami
Przeczytaj   i   powiedź głośno
Powiedz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!
Bo miłość twa przedniejsza od wina.
Wstań i podnoś i błogosław, a nie będziesz błądzić.

O ty, którego miłuje dusza moja,
wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,
gdzie dajesz im spocząć w południe,
abym się nie błąkała
wśród stad twych towarzyszy.

 

Czytaj  ………. szukaj………. idź w wolności i w prawdzie,
a będzie Ci dane o to co prosisz , o miłość,która się rozszerza i płynie.
………………………………………………………………………………………………………………
STARY   TESTAMENT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pieśń nad Pieśniami
TYTUŁ
1

Pieśń nad Pieśniami Salomona

PIEŚŃ PIERWSZA1
OBLUBIENICA:

Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!
Bo miłość twa przedniejsza od wina2.
Woń twych pachnideł słodka,
olejek rozlany – imię twe,
dlatego miłują cię dziewczęta.
Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!3
Wprowadź3 mnie, królu, w twe komnaty!
Cieszyć się będziemy i weselić tobą,
i sławić twą miłość nad wino;
[jakże] słusznie cię miłują!
Śniada jestem, lecz piękna,
córki jerozolimskie,
jak namioty Kedaru4,
jak zasłony Szalma4.
Nie patrzcie na mnie, żem śniada,
że mnie spaliło słońce.
Synowie mej matki rozgniewali się na mnie,
postawili mnie na straży winnic:
a ja mej własnej winnicy5 nie ustrzegłam.
O ty, którego miłuje dusza moja,
wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,
gdzie dajesz im spocząć w południe,
abym się nie błąkała
wśród stad twych towarzyszy.

CHÓR:

Jeśli nie wiesz6, o najpiękniejsza z niewiast,
pójdź za śladami trzód
i paś koźlęta twe
przy szałasach pasterzy.

OBLUBIENIEC:

Do zaprzęgu7 faraona
przyrównam cię, przyjaciółko moja.
10 Śliczne są lica twe wśród wisiorków,
szyja twa wśród korali.
11 Wisiorki zrobimy ci złote
z kuleczkami ze srebra.

OBLUBIENICA:

12 Gdy król wśród biesiadników przebywa,
nard mój rozsiewa woń swoją8.
13 Mój miły jest mi woreczkiem mirry
wśród piersi mych położonym9.
14 Gronem henny10 jest mi umiłowany mój
w winnicach Engaddi.

OBLUBIENIEC:

15 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,
jak piękna,
oczy twe jak gołębice!

OBLUBIENICA:

16 Zaiste piękny jesteś, miły mój,
o jakże uroczy!
Łoże nasze z zieleni.

OBLUBIENIEC:

17 Belkami domu naszego są cedry,
a cyprysy ścianami11.

  »»

Leave a comment

Your email address will not be published.


*