Zatrzymanie u źródła

Pragnę 

Jeśli pragniesz

To już wiesz czego pragniesz

wiesz

rozumiesz

jesteś

jesteś u źródła

czystej wody

wody żywej

tej która wypływa z otchłani

i

nawadnia

napełnia

leczy

uzdrawia

daje życie

bierz 

dsc_1015

biorę i piję 

żyję 

………………………………………………………………………………………………………………………..

PSALM 87(86)

Syjon macierzą wszystkich ludów

1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Budowla Jego jest na świętych górach:
2 Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
3 Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże!
4 Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]:
„Ten [i ten] się tam urodził”.

5 O Syjonie zaś będzie się mówić: „Każdy na nim się narodził,
a Najwyższy sam go umacnia”.
6 Pan spisując wylicza narody:
„Ten się tam urodził”.
7 I oni zaśpiewają jak tancerze:
„W tobie są wszystkie me źródła”.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*